Member Login   |  สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

1.หลักสูตรเร่งรัด


     5 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท (เกียร์ Auto)

   

    5 ชั่วโมง ราคา 2,300 บาท (เกียร์ธรรมดา)

    

    *เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ต้องการทบทวนเพื่่อสอบใบขับขี่
 


2.หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

 
    8 ชั่วโมง ราคา 2,800 บาท (เกียร์ Auto)

    

    8 ชั่วโมง ราคา 3,300 บาท (เกียร์ธรรมดา)

   

     *เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ไม่กล้าออกถนนจริง เน้นประสบการณ์

    บนท้องถนน

 

 

3.หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

 
    10 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท (เกียร์ Auto)

   

    10 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (เกียร์ธรรมดา)

   

     *เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ไม่มีใบขับขี่ ไม่มีประสบการณ์บนท้อง

      ถนนจริง มาเรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะและปรับพื้นฐานที่เคยมีมาและเน้น

      ประสบการณ์บนท้องถนนจริง

 


4.หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

 
    15 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท (เกียร์ Auto)

   

    15 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท (เกียร์ธรรมดา)

   

      *เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและไม่มีความรู้ในเรื่องการขับรถยนต์

 

 Coolทุกหลักสูตรพาไปสอบใบขับขี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


นอกจากค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่ที่ทางขนส่งเรียกเก็บ


 

 

 


        โรงเรียนครูหนุ่ม สอนขับรถยนต์

                 

                  KRU-NOOMDRIVING SCHOOL

           

           Tel.. 087-7061603  (Dtac)

                

                                               

                                                   ขอบคุณที่ใช้บริการ..